Termenul de introducere a acțiunii în anularea hotărârii A.G.A.

Abstract: Termenul în care poate fi introdusă acțiunea în anulare a hotărârii A.G.A. ca și aspectele de natură teoretico-practice prezintă o relevanță deosebită întrucât anularea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor reprezintă schimbarea/modificarea voinței societare exprimată prin hotărârea acționarilor, iar hotărârile Adunarii Generale  care reprezintă însăși societatea prin care pot fi încălcate dispoziții legale, prevederi ale...
Read More

Suspendarea executării hotărârii Adunării Generale prevăzută de art. 133 din Legea nr.31/1900

Abstract: Suspendarea executării dispozițiilor unei Adunări Generale  este extrem de importantă în ceea ce privește hotărările care se aplică deîndată  și care au ca efect în principal patrimoniul societății sau care se răsfrâng direct asupra activității societății. Procedura ordonanței de suspendare  este reglementata de prevederile Legii nr.31/1990 cu raportare la cele ale Codului de procedura...
Read More

Natura juridică a termenului pentru desemnarea lichidatorului judiciar al societății dizolvate în temeiul art.237 din Legea nr.31/1990

Considerații generale cu privire la cadrul legal   Lichidarea societăților comerciale reprezintă acea fază care succede dizolvării acestora, perioadă în care societatea în cauză nu mai poate desfășura operațiuni juridice, realizându-le pe cele existente. În această fază se încasează creanțele, se plătesc datoriile și, în final, se împarte asociaților activul net potrivit drepturilor care li...
Read More