Drept International Privat

Asistenta si reprezentare pentru renuntarea la cetatenia romana;
Regimul strinilor in Romania;
Obtinerea si prelungirea permiselor de rezidenta in Romania;
Stabilirea rezidentei in Romania;
Obtinerea permiselorde munca in Romania;
Obtierea cetatenie romane;
Asistenta si reprezentare in fata autoritatilor competente;
Orice alte formalitati legate de regimul refugiatilor si expatilor.